UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Ett årig utbildning i handledning
som riktar sig till personal som arbetar med familjehem
och kontaktfamiljer/personer.

Uppdragsgivare:     Stockholms kommun
                              Uppsala kommun
                              Södertälje kommun
                              Nyköpings kommun
                              Borlänge kommun

 

Ett årig utbildning i psykosocial handledning o konsultation

Uppdragsgivare:     Sollentuna kommun; riktad till olika
                              grupper inom socialtjänsten
                              Norrköpings kommun i samarbete med
                              Katrineholms kommun
                              riktad till skolkuratorer
                              Huddinge sjukhus; riktad till
                              kuratorer                             
                              Stockholms kommun; riktad till personal
                              inom S:t Örjans enhet