Institutets personal

 

>
Kursansvarig
Anders Wächter

Socionom/leg.psykoterapeut
Handledar o lärarutbildad i psykoterapi