HANDLEDNING individuellt eller i grupp till offentlig  och privat verksamhet. Vi arbetar också med chefsgrupper och coaching
SUPERHANDLEDNING, handledning på handledning. Vi startar nya grupper vartefter vi får in anmälningar anmäl dig här

För mer information
info@handledning.nu 
 0708-950366