Existentiella samtal
I människovårdande yrken konfronteras vi ofta med svåra mänskliga ställningstaganden, som aktiverar egna existentiella val.
Om vi utgår från tanken att vårt liv består av en serie skapade ögonblick från födelsen till döden är det angeläget att utforska hur vi bättre kan ta ansvar för våra val och beslut och vad dessa kan få för konsekvenser i vårt professionella och privata liv.


Tänkbara teman att utgå ifrån kan vara
* liv och död
* vår egen godhet och ondska
* meningen med livet
* njutning och försakelse
* estetiska värden.


Den enskilde deltagaren avgör för varje gång vad som är angeläget att tala om.
Vi träffas onsdagar varannan vecka under höstterminen. Tre timmar vid varje tillfälle.
Lokal Centralt i Stockholm
Kostnad 3000 kr exklusive moms

För mer information ring Axianne Gerdman Tel 070-542 58 05

Anmälan kan göras här