Längst bak från vänster; Annika Jonsson, Ulla Svensson, Per Gustafsson, Kjell Carlsson
Åke Hallström, Kristina Faleij, Lisbeth Nilsson, Gun Zyra, Mia Stolt, Eva Lind, Börje Lindberg
Ragna Kihlström, Axianne Gerdman (lärare), Per-Inge Karlsson (lärare), Agneta Gustafsson, Gun larsson, Anders Wächter (lärare)

Gunilla Grönquist, Gunilla Söderlund, Britta Lögdö, Lisbeth Bergå Järlund, Margit Hanslin,
Monica Elgebrandt, Christina Löwenborg, Ki Nilson och Pia Ringkrans, på bilden saknas Anna Gilbe

tillbaka